Skip navigation


CVK

DNVK er en uafhængig myndighed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. DNVK skal bl.a. koordinere arbejdet i de videnskabsetiske komiteer og behandle klagesager

Anmeldelse af forsøg

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler skal godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet sættes i gang.

Fra 3. oktober 2013 skal forsøg i akutte situationer og forsøg med omfattende kortlægning af individets arvemasse IKKE anmeldes til DNVK (bortset fra dispensationssager). Læs mere

Vejledning om anmeldelse

Elektronisk anmeldelsesblanket. 

Nyt om anmeldelsesprocedure for lægemiddelforsøg

Mødedatoer 2014, tidsfrister for anmeldelse til DNVK  

 

 

Aktuelt

NYT: Anmeldelsesvejledningen er opdateret pr. 6. januar 2014. Den reviderede og tidligere version findes nu i PDF-udgaver. Se mere her.
Folderen "Før du beslutter dig" er revideret august 2014 og findes nu i Ipaper version og
"Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt" er tillige nu i revideret udgave. Se her.

Retningslinjer for behandling af forsøg i akutte situationer

Tjekliste – Akutforskning med lægemidler

Tjekliste – Akutforskning udenfor lægemiddelforsøg

Retningslinjer for behandling af forsøg med omfattende kortlægning

Tjekliste - omfattende kortlægning

REGIONALE KOMITÈER

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf. +45 38 66 63 95
Hjemmeside: regionh.dk/vek
E-mail: vek@regionh.dk
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. +45 24 52 59 52
Hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/videnskabsetisk-komite
E-mail: RH-komite@regionsjaelland.dk
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
Regionshuset, Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf. +45 20 59 89 30, +45 29 20 22 51, +45 29 20 22 52 og +45 29 20 12 03
Hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk/komite
E-mail: komite@rsyd.dk
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Regionssekretariatet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Tlf. +45 97 64 84 40 
Hjemmeside: www.vek.rn.dk
E-mail: vek@rn.dk
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland
Regionssekretariatet, Juridisk Kontor
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. +45 78 41 01 83, +45 79 41 01 85, +45 78 41 01 81, +45 78 41 01 82
Hjemmeside: www.komite.rm.dk
E-mail: komite@rm.dk
Den færøske regionale videnskabskabsetiske komité
Formand: Jens Andreassen
HMR, Eirargarður,
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Hjemmeside: www.vsn.fo
E-mail: vsn@vsn.fo / lsjenan@ls.fo

Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70